Topmenu

Zoeken

Heb jij ook een patchwork-gezin?

Je ziet in dit plaatje hiernaast dat de kleuren eigenlijk mooi matchen, maar er zijn wel nogal wat rafelige randjes. Is dat erg? Nee, want zo’n gezin vormen is een bijzondere uitdaging.

Wat betekent STIEF voor jou?

Een ouder woord voor patchworkgezin is stiefgezin. Dat woord dekt de lading, iedereen kent de betekenis, maar toch heeft het voor sommigen een nare klank. Ik gebruik het woord “stief”, omdat het als enige term niets aan duidelijkheid te wensen over laat. En juist in stiefgezinnen is duidelijkheid belangrijk.

Het bijzondere van een stiefgezin

Mijn eindscriptie als maatschappelijk werker had als thema de problematiek van stiefgezinnen. Het interesseerde mij vooral, omdat ik in mijn werk zag, dat het vaak met zo veel problemen en pijn gepaard gaat, ondanks de grote inzet van de nieuwe partners om het te laten slagen. En er komen steeds meer stiefgezinnen als gevolg van de toename van echtscheidingen.

Maar toch...als de gezinsleden hun nieuwe patchworkgezin eenmaal vorm hebben gegeven kan het heel veel moois opleveren. Juist als iedereen zich bewust is van de nog bestaande rafelrandjes.

De weg naar een gelukkig stiefgezin

Er is steeds meer aandacht voor de bijzondere thema's die in een stiefgezin aan de orde kunnen komen. Uit onderzoek blijkt, dat vrijwel alle stiefgezinnen een paar jaar nodig hebben om tot een nieuw soort evenwicht te komen. Daarbij kan het enorm helpen, als de betrokkenen weten welke valkuilen op hen wachten, zodat ze deze kunnen vermijden.

Twee verschillende culturen in een nieuw gezin

Ik bied cursussen aan voor ouders in een stiefgezin. Deze blijken van grote waarde voor de deelnemers. Mensen herkennen elkaar als ze praten over de ruzies of er aan tafel gegeten wordt of voor de tv. Over de strijd met de stiefdochter of er naar GTST gekeken wordt of naar voetbal. Dat lijken triviale zaken, maar uit die verhalen komt naar voren, dat er in een stiefgezin vrij plotseling twee gezinsculturen bij elkaar zijn gekomen. Tussen die twee culturen blijken vele verschillen te bestaan.

De oudercursus voor stiefouders

De cultuurverschillen die samen komen zijn een voorbeeld van een thema dat in de cursus besproken wordt. Dat leidt tot een waardevolle uitwisseling met lotgenoten over de valkuilen, patronen en uitdagingen van een stiefgezin.

De cursus bestaat uit 6 avonden met de volgende thema's:

  1. Stiefgezin, herkennen van mythe en werkelijkheid: wat had je verwacht en hoe is het in werkelijkheid, net zo mooi?
  2. Op koers blijven in woelige wateren: de veranderingen die met de vorming van het stiefgezin gepaard gaan (verlies van partner, huis, zekerheid). Hoe wordt er over de diverse emoties gecommuniceerd?
  3. Versterken van de partnerrelatie: een goede relatie is ook in het belang van de kinderen
  4. Begrip voor de kinderen: dat klinkt logisch, maar het is niet altijd makkelijk
  5. Opbouw en onderhoud van gezinsrelaties: o.a. hoe bouwt de stiefouder een band met zijn/haar stiefkind op?
  6. Werken aan samenwerken: de communicatie met de buitenwereld, zoals ex-partners, grootouders

Tenslotte krijgen de deelnemers een werkmap, waarin de behandelde thema's nog eens aan bod komen. Zij kunnen daarmee naar believen zelf aan de slag.