Topmenu

Zoeken

Wat is mediation

Mediation is een nieuwe naam voor het eeuwenoude concept van conflictbemiddeling. De mediator/bemiddelaar is daarin de neutrale partij, die geen oplossingen aandraagt, maar partijen uitnodigt om ruimte te creëren waarin oplossingen gevonden worden die voor iedereen bevredigend zijn.

Voor wie:

Ik bied mediation aan voor diverse soorten conflicten. Of het nu gaat om conflicten met de ex-partner, een collega, de buurman, het team of een leidinggevende, ik help je om in een beperkt aantal gesprekken tot een bevredigende oplossing te komen.

De methodiek:

Er zijn verschillende vormen van mediation. Ik richt me vol overtuiging op de transformatieve mediation. Dit staat voor een benadering die vooral focust op de communicatie en interactie tussen mensen. Hoe verloopt de communicatie, waar zit de ruis? In een conflict voel je je machteloos, je hebt geen grip op de situatie en je verwijdert je van de ander. En die verwijdering kan leiden tot een escalatie van het conflict en daarmee tot een steeds vijandiger houding ten opzichte van elkaar.

Het resultaat:

De mediationgesprekken hebben allereerst tot doel dat beide partijen zich weer sterker en competenter voelen. Dat je niet machteloos bent, maar dat er een keuze is, dat je weer grip op de situatie kunt krijgen. Daarna wordt gewerkt aan de belangstelling over en weer voor elkaar. Als je je weer krachtig voelt, zul je beter in staat zijn je opener en empatischer naar de ander op te stellen. In die fase blijkt, dat er vele creatieve oplossingen voor het conflict mogelijk zijn. En die oplossingen komen van de partijen zelf!

Tenslotte biedt transformatieve mediation de mogelijkheid conflicten op te lossen met maar één van de partijen; zelfs als de ander niet mee wil of kan komen, of overleden is, kun je het conflict oplossen!